Paragliding

The southern tip of Sweden, next to Ale’s Stones megalithic monument and on the edge of the Baltic Sea, is a popular destination for paragliding

Paragliding

A lot of sunny days and strong winds in combination with amazing views make the spot ideal for high-altitude activities.

Renstiernas gata

Paragliding

STORE

null

Renstiernas gata 2

Tel 08
info@

monday–tuesday 7:30-22
wednesday–friday 7:30–23
saturday 8–23, sunday 8–22

Instagram
null
12 träd om året är mer än inga träd alls.

FÖRETAGET DU BESÖKER ÅTERPLANTERAR TRÄD.

Eftersom vi är en del av problemet ska vi även vara en del av lösningen, därför planterar vi ett träd i månaden genom Stockholm C och Vi-skogen. När skogen växer renar den luften.

Vår vision är att bidra till att begränsa uppvärmningen till under 2 grader.

www.stockholmc.se

www.viskogen.se

SÖDERMALM

Credits:
Simon Paulin/imagebank.sweden.se

Menu