Family recycling trip

A family walks and bikes to drop off their household recyclables. Swedes are very conscious of sustainability issues and most try to limit their everyday environmental impact

Family recycling trip

That includes recycling and using public transport or bikes whenever possible.
Most Swedes separate all recyclable waste in their homes and deposit it at a recycling station. If you include burning waste to turn it into energy, more than 99 per cent of all household waste is recycled in one way or another. The next step is to burn less and reuse more.

Renstiernas gata

Family recycling trip

OFFICE

null

Renstiernas gata 2
5th floor

Tel 08
info@

monday–tuesday 7:30-22
wednesday–friday 7:30–23
saturday 8–23, sunday 8–22

Instagram
null
12 träd om året är mer än inga träd alls.

FÖRETAGET DU BESÖKER ÅTERPLANTERAR TRÄD.

Eftersom vi är en del av problemet ska vi även vara en del av lösningen, därför planterar vi ett träd i månaden genom Stockholm C och Vi-skogen. När skogen växer renar den luften.

Vår vision är att bidra till att begränsa uppvärmningen till under 2 grader.

www.stockholmc.se

www.viskogen.se

SÖDERMALM

Credits:
Ann-Sofi Rosenkvist/imagebank.sweden.se

Menu