Staying fit

Sweden is a nation of amateur athletes and sports enthusiasts. Most people engage regularly in some sort of physical activity

Staying fit

Team sports, working out at the gym, jogging, or skiing are among the most popular activities and different running events take place every year, from marathons to shorter races involving people in costume. Keeping fit and enjoying the great outdoors are very much part of Swedish culture. Many companies subsidise their employees’ sporting activities or gym memberships.

Renstiernas gata

Staying fit

STORE

null

Renstiernas gata 2

Tel 08
info@

monday–tuesday 7:30-22
wednesday–friday 7:30–23
saturday 8–23, sunday 8–22

Instagram
null
12 träd om året är mer än inga träd alls.

FÖRETAGET DU BESÖKER ÅTERPLANTERAR TRÄD.

Eftersom vi är en del av problemet ska vi även vara en del av lösningen, därför planterar vi ett träd i månaden genom Stockholm C och Vi-skogen. När skogen växer renar den luften.

Vår vision är att bidra till att begränsa uppvärmningen till under 2 grader.

www.stockholmc.se

www.viskogen.se

SÖDERMALM

Credits:
Sara Ingman/imagebank.sweden.se

Menu